Aggressive cancer detection, this aggressive - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

aggressive cancer detection

Experienţă preliminară pentru screeningul cancerului de sân National screening for cervical cancer. In Romania, cervical cancer is a public health issue, women being diagnosed annually with this disease, of which will die.

aggressive cancer detection

The incidence is three times higher than UE average. A total of women are diag­nosed with breast cancer annually, and deaths reaches Another causes are represented by the low level of health education and the difficult access to some medical ser­vices and adequate treatments. Materials and method.

medicament cu vierme cu spectru larg hpv impfung definition

World Health Organization and European Cancer Leagues re­com­mend, among the preventing measures for cervical can­cer scientifically proven aggressive cancer detection be effective, the screening for active early detection, along with HPV vaccination.

The Minis­try of Health, through the national program for the active early detection, reinitiated aggressive cancer detection screening campaign through im­pro­ving the informing level regarding cervical cancer, and the access facilitation for a large number of women for per­for­ming aggressive cancer detection Babeş-Papanicolaou testing Ministry of Health Order no.

If in a two-year period at IOB there had been performed maximum 20 tests and none inafter the col­la­bo­ra­tion with the Patriarchy women have been tested bet­ween and Of these, 7.

A breast clinical exam was also performed in women. The patients are not sufficiently informed regarding the necessity and utility of the screening.

The collaboration between the family doctors and the local au­tho­rities was essential for the actions coordinated by IOB and the Romanian Patriarchy. The publicity realized within pari­shes made by the Patriarchy decisively contributed to the increase of the number of patients compliant to screening.

National screening for cervical cancer. Preliminary experience for breast cancer screening

Thus, late diagnostication leads to serious consequences, both on survival chances and quality of life, but also on social and financial resources assigned by the Romanian state for the management of each case and at aggressive cancer detection institutional level.

In the future, it is necessary aggressive cancer detection larger mediatic coverage from the Ministry of Health along with local authorities and family doc­tors, the solution aggressive cancer detection represented by inviting letters for scre­ening participation. Cancerul de col uterin reprezintă o problemă de sănătate publică în România, anual fiind diagnosticate de femei şi înregistrate de decese. Incidenţa este de trei ori mai mare decât media ratei din UE. Rata mare a cazurilor de cancer diagnosticate în stadiu avansat este cauzată de lipsa screeningului organizat, România fiind una dintre puţinele ţări europene care nu are încă implementat un program de screening pentru cancerul de sân.

aggressive cancer detection

Alte cauze sunt reprezentate de nivelul scăzut al educaţiei privind menţinerea stării de sănătate şi de accesul dificil la anumite ser­vi­cii medicale şi tratamente adecvate. Materiale şi metodă. Or­ga­ni­za­ţia Aggressive cancer detection a Sănătăţii şi European Cancer Leagues re­co­man­dă screeningul pentru depistarea activă precoce şi vac­ci­na­rea HPV aggressive cancer detection măsurile de prevenire a cancerului dovedite ştiin­ţi­fic ca fiind eficiente.

Ministerul Sănătăţii, prin programul na­ţio­nal pentru depistarea activă precoce, a reînceput campania de screening, prin îmbunătăţirea nivelului de informare privind can­ce­rul de col şi facilitarea accesului unui număr mare de fe­mei la testarea gratuită Babeş-Papanicolau Ordinul M. Dacă timp de doi ani în IOB s-au realizat maximum 20 de recoltări, iar în nicio re­col­ta­re, după începerea colaborării cu Patriarhia Ortodoxă Ro­mână s-au testat de femei, în perioada La de paciente s-a realizat şi un examen clinic aggressive cancer detection sâ­ni­lor.

Breast cancer: care advices for the skin affected by the oncology treatment effects Teza -ele de cancer aggressive radiation Deterministic modelling of kinetics and radiobiology of radiation-cisplatin interaction in the treatment of head and neck cancers, Universitatea din Adelaide, Australia, Allen, E.

Pacientele nu sunt încă suficient informate cu privire la necesitatea şi utilitatea screeningului. Colaborarea dintre medicul de familie şi autorităţile locale a fost esenţială pentru desfăşurarea acţiunii coordonate de IOB şi Patriarhie.

Me­dia­ti­za­rea prin parohii realizată de Patriarhie a contribuit decisiv la creşterea numărului de paciente aderente la acţiune. Astfel, diag­nos­ti­ca­rea tardivă ajunge să aibă consecinţe majore, atât asu­pra speranţei de supravieţuire şi a calităţii vieţii, cât şi asupra re­sur­se­lor financiare şi sociale alocate de statul român pentru ma­nage­mentul fiecărui caz în parte şi la nivel de sistem. Pe viitor, este necesară o aggressive cancer detection mediatică mai mare a Ministerului Să­nă­tă­ţii alături condylomata acuminata ansteckung autorităţile locale, soluţia fiind scrisorile de in­vi­ta­re la participarea la screening.

Cuvinte cheie screening cancer col cancer sân Introduction Cervical cancer is the most frequent neoplasia of the genital area in women and the second cause of mortality, after breast cancer.

Annually, there are diagnosed approximatelynew cases of cervical cancer worldwide. The screening program for cervical cancer is meant to discover premalignant lesions which can be removed before the onset of cancer aggressive cancer detection an early-staged cancer that is easier to treat In Romania, cervical cancer is a public health issue, being the aggressive cancer detection most frequent type of cancer in women between 15 and 44 years old.

Traducere "this aggressive" în română Cancerul - tumori maligne Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in prostate cancer diagnosis: a must Întârzierea acută a prostatei Importanţa cunoştinţelor şi a comportamentului pacienţilor după diagnosticarea cancerului de sân Cancerul - tumori maligne Cancer aggressive scale Magnetic Resonance Imaging MRI is the best imaging modality for evaluating the prostate and accurately diagnose the prostatic carcinoma, especially in cases with aggressive and larger volume tumors. The main objectives of this article are: to review the multiparametric MRI assessment technique used in prostate pathology, to list and illustrate the most common MRI features in prostate cancer, and to present the role of the multidisciplinary team in the diagnosis and management of patients with prostate tumoral pathology.

Annually, women are diagnosed aggressive cancer detection this disease, aggressive cancer detection which will die 3. In our country, there are 6 million women between 25 and 64 years old, more thanliving in Bucharest-Ilfov region. Between andmore thanwomen The total number of tests performed in was 42, which means an annual coverage rate of eligible aged persons of 7.

Cancer aggressive scale

The number of Babeş-Papanicolaou test to be made in one year of this program should be approximatelyIn Bucharest-Ilfov, the rate was 5. In contrast, other countries have significantly higher participation rates: Norway — The transition area between the two categories of cells transformation area is the most frequent site of preneoplastic lesions.

The evolution towards cancer aggressive cancer detection slow, in years. Therefore, it is important to make a Babeş-Papanicolaou test HPV infection is transmitted through sexual intercourse and preceds with a few years the development of intraepithelial lesions which can evolve to cervical cancer.

pancreatic cancer usmle

The infection does not mean that the person will develop cervical cancer. Most lesions are asymptomatic and transient. Preneoplastic lesions and cervical cancer in early stages can be found at the periodic Babeş-Papanicolaou exam years. World Health Organization WHO and European Cancer Leagues recommend, among the preventing measures for cervical aggressive cancer detection scientifically proven to be effective, the screening for active early detection, along with HPV vaccination 2.

Cancer aggressive radiation

The Ministry of Health, through the national program for the active early detection, reinitiated the screening campaign through improving the informing level regarding cervical cancer, and the access facilitation for a large number of women for performing free Babeş-Papanicolaou testing. Thus, women can benefit of free testing if they are aged between 25 and 64 years, regardless they are insured through the national security system; the patients must not have a confirmed diagnosis of cervical cancer and must be asymptomatic Ministry of Health Order no.

For screening, there can be used the Babeş-Papanicolaou exam Pap that uses lamellar cytology or liquid-based cytology.

aggressive cancer detection hpv impfung erfahrungsberichte