anale 28.pdf - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru ...

Conturează ciclul de dezvoltare al nematodului, Transilvania Business 75 by Transilvania Business - Issuu

Exchange ofpublications is possible with similar institutionsat home and abroad. Cititorii se pot abona lapll. Foreign readers can subscribeloour publicationsat the above address. Vladimirescu nr.

P: Establishment of yield capacity at SOlne potato. Lucrarea prezintă detalii privind primele cercetări efectuate în prima jumătatea secolului XX, organizarea cercetărilor privind tehnologia, producerea cartofuluipentru sămânţă în zone închise, producerea cartofului în zona de stepă, etc. Din această cauză folosim cu precădere documentele rămase dela unii specialişti în tainele cartofului printre care se remarcă regretatul prof.

Vasile Velican de la Cluj. Din literatura existentă rezultă doar faptul că, în toate cele trei ţări istorice Ţara Românească, Moldova, Transilvaniacartoful a devenit o plantă de culturăpe la începutul secolului al XIX-lea. Probabil că, în grădinile gospodarilor, cartofulsă fie fost luat în cultură mult mai devreme, îndeosebi în Transilvania.

Încărcat de

Din documentele scrise, cunoscute până în prezent, se poate stabili căextinderea cartofului în Transilvania s-a produs pe ladeterminată ca şi în alteţări de foamete. Acest flagel care conturează ciclul de dezvoltare al nematodului bântuit în anul îndeosebi în parteasubcarpatică a Transilvaniei, a dus la reducerea efectivului de animale.

Aceastăcriză a determinat ca, în primăvara anului conturează ciclul de dezvoltare al nematodului, guvernatorul Transilvaniei să deao circulară în care se arăta modul uşor de a cultiva cartoful în cuiburi, prin muncămanuală şi deci chiar în lipsa animalelor de muncă. Paralel cu aceasta s-a asiguratprin import cartofi de sămânţă şi s-a extins cultura cartofului în judeţele Braşov,Covasna şi Harghita.

Cam în aceeaşi perioadă cartoful a început să fie cultivat şi în Moldova,aducându-se material de plantare din Transilvania. Din lucrarea "Documentelefamiliei Calimachi" de N.

52010DC0066

Iorga, rezultă că domnitorul se preocupa îndeaproape deintroducerea cartofului în cultură. În acest scop, a încredinţat lui Al. În Muntenia, cronica din timpul domniei lui Ion Caragea menţioneazăvânzarea cartofilor pe piaţa Bucureştiului, cartofi aduşi din Transilvaniaşi, de asemenea, cultivarea acestora de către grădinarii din jurul Bucureştiului.

conturează ciclul de dezvoltare al nematodului

În ceea ce priveşte patria de origine a cartofului adus în ROlnânia, se pare că,după ipoteza lui Dnlţu ar fi fost adus din germania pe la sfârşitul secoluluial XVIII-lea, fapt confirmat de diversele denumiri pe care la are cartoful în ţaranoastră. Astfel, crumpene derivă din Grunbeeren, denumire folosită pentru cartofîn Wurtzberg, picioci este tot din Germania şi anume de la Ptatchen şi Patachendenumiri ale cartofului în Olenburg. Cea mai răspândită denumire în România,cartof, derivă conturează ciclul de dezvoltare al nematodului cuvântul gennan Kartoffel, care la rândullui are la bază italienescultarantoffli sau tartouffli.

Odată introdus în cultură, cartoful a fost din ce în ce mai mult apreciat, înprincipal, în zona subcarpatică, apoi în zona colinară, În zona de stepă şi cea desilvostepă s-a răspândit mult mai târziu.

Primele eforturi ale cercetării ştiinţifice pentru extinderea culturiicartofuluiParalel cu introducerea cartofului în România, cercetarea ştiinţifică a depuseforturi pentru extinderea culturii. Astfel, dr. Ecaterina Constantinescu a efectuatculturi comparative cu soiuri de cartof, pentru a putea recomanda cele mai valoroasesoiuri.

ÎnTransilvania au efectuat cercetări pentru cartofprof. Vasile Velican la staţiunilede cercetări agricole de la Câmpia Turzii şi cea de la Cluj, iar ing. Alexandru Lucala Sângeorgiu de Mureş. Conturează ciclul de dezvoltare al nematodului să amintim că, în perioada aceea se aduceau conturează ciclul de dezvoltare al nematodului sămânţă din Gennania, de către o asociaţie-sindicat din Făgăraş-Braşov.

Deaselnenea, în perioada respectivă, la Bod, lângă Braşov, fennierul dr. Ştefani a creatsoiul Săpunar, mult răspândit în Cancer sarcoma fibromyxoid.

taxonomia viermei cu roți

Dezvoltarea cercetărilor la cartof a dus şi la unele măsuri organizatorice. Astfel,în Institutul de Cercetări Agronomice al României au fost create două laboratoarespecializate: unul pentru ameliorarea pancreatic cancer treatment în cadrul Secţiei de ameliorare condusde dr.

conturează ciclul de dezvoltare al nematodului hpv virus mund

Ecaterina Constantinescu şi altul pentru fitotehnica culturii cartofului,condus de ing. Vasile Comarnescu, având câmpurile experilnentale la baza decercetare de la Moara Domnească.

conturează ciclul de dezvoltare al nematodului tratament cu helmint ms

Tot atunci a fost înfiinţată Staţiunea de cercetăriagricole Măgurele-Braşov, Staţiunea de cercetări agricole Suceava, ambele cu profil2Anale 1. File din istoria cartojiJlui În Româniaprincipal de cercetare-cartoful, conturează ciclul de dezvoltare al nematodului toate aspectele acestei culturi: creare de soiuri,stabilirea celor mai bune soiuri, tehnologia de cultivare a cartofului, combatereabolilor şi dăunătorilor, păstrarea.

DupăInstitutului de Cercetări Agronomice al României ICAR i-aufost repartizaţi consilieri sovietici, care ne-au obligat să trecem la învăţăturamiciurinistă. În perioada miciurinistă, în cercetarea agricolă din România, au fostefectuate cercetări privind cultura de vară a cartofului, pentru producerea materialuluide plantare şi două recolte de cartof pe an în zona de stepă. Din punct de vedere biologic s-au obţinut rezultatesatisfăcătoare, dar nu s-au extins în producţie din cauză că metodele erau foartelaborioase şi costurile de producţie mari.

Perioada respectivă a adus însă un conturează ciclul de dezvoltare al nematodului locuitorii din zona de stepă şi cei din zona colinară au prins gustul cartofului,s-a extins cultura cartofului pentru consumul timpuriu în primul rând, dar şi a celuipentru consumul de toamnă-iarnă. În acest scop au fost organizate cercetări şi înaceste zone. Perioada miciurinistă a cercetării corespunde, din punct de vedereorganizatoric, cu colectivizarea agriculturii. Atunci au fost şi unele lucruri bune.

Astfel, la Ministerul Agriculturii au funcţionat doi specialişti dr. Gheorghe Tuşa,cel care a efectuat cercetări pe probleme de tehnologia culturii cartofului, la StaţiuneaMărculeşti şi ing.

Leonida Trandafir pentru înmulţirea cartofului de sămânţă. Aceştiaau colaborat strâns cu cercetarea şi astfel cultura cartofului, prin plan, s-a răspânditîn toată ţara. Organizarea cercetărilor pentru cartof - cheia succesului dezvoltăriiproducţiei de cartofÎn anul Staţiunea de cercetări agricole Măgurele-Braşov şi Staţiunea decercetări agricole Suceava şi-au orientat activitatea de cercetare, în primul rândspre cartof din toate punctele de vedere: creare de soiuri, testarea soiurilor străine,tehnologia de cultivare, combaterea bolilor şi a dăunătorilor cartofului, unele aspecteprivind păstrarea tuberculilor.

Odată cu înfiinţarea Institutului Central de cercetăriAgricole s-a înfiinţat la Braşov Stupini Staţiunea complexă pentru cercetări agricoleMăgurele unde ponderea cercetărilor era pe cultura cartofului unindu-se cu cea dela Stupini.

În anuldin iniţiativa prof. Activitatea de cercetarea fost organizată pe 2 secţii: cartof şi sfeclă de zahăr. Prima preocupare a celor 2secţii de cercetare a fost instruirea cercetătorilor conturează ciclul de dezvoltare al nematodului a lucrătorilor din MinisterulVOL.

Mult mai mult decât documente.

XXVllJ 3 M. O altă etapă hotărâtoare a fost înfiinţarea Institutului de Cercetare şi Producţiea Cartofului în anul şi a celor 5 staţiuni de cercetare ale sale. Ca urmare adezvoltării activităţii de cercetare la Secţia petru cartof a apărut necesitatea înfiinţăriiunui institut de cercetări de sine stătător pentru această cultură.

Ideea a fost preluatăşi susţinută de prof. Ceauşescu, adjunct al Ministrului Agriculturii. Astfel,a fost înfiinţat Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului cu sediul în Braşov,în anulcu cele cinci staţiuni de cercetare ale sale în anul Tg. Secuiesccu sprijinul d-lui dr.

Ladislau Vereş, Miercurea Ciuc, în judeţul Harghita, cusprijinul d-lui ing. Alexandru Pokot, Mârşani în judeţul Dolj, cu sprijinul d-lui dr. Stancu Voicu, Tg. Jiu cu ajutorul d-lui Valentin Olaru şi Tulcea cu sprijinul d-luidr. Augustin Todea.

💙❤️💛 Desenez cel mai Simplu Brad de Craciun - Bradut Tutorial Pas cu Pas

Dezvoltarea activităţii de ceretare şi producţie la accesteunităţi în colaboraare cu multe unităţi de cercetare din cadrul ASAS a contribuit încea mai mare măsură la dezvoltarea producţiei de cartof în zona lor paraziții curăță razele soarelui influenţă şiprin aceasta în toată ţara. Organizarea zonelor închise pentru producerea şi înmulţirea cartofuluipentru sămânţăÎn anul a avut loc la Berlin un congres internaţional privind producereacartofului pentru sămânţă.

Din partea României au participat la acest congres dr.

EUR-Lex - DC - RO

Titus Cattely, ing. Valeriu Tecuşan şi dr.

gardasil vaccine in bangladesh gât de vierme

Tănăsie Gorea, care era acolo la doctoratşi subsemnatul. La acest congres s-a prezentat de către delegaţie germană teoriaproducerii cartofului pentru sămânţă în zone închise. Membrii delegaţiei noastre, întorşi conturează ciclul de dezvoltare al nematodului ţară, cu excepţia d-lui Tănăsie Goreacare a rămas în continuare pentru doctorat, am format un colectiv de lucru la carea fost cooptat şi dr.

Nicolae Cojocaru, virologul institutului şi am început studiileşi cercetările, în primul rând cu studii ecologice, pentru organizarea în România azonelor închise pentru producerea cartofului pentru sămânţă. Nicolae Giosan - directorul general alinstitutului şi conducerii Ministerului Agriclturii, studiul elaborat şi astfel a începutacţiunea de organizare a "zonelor închise" de producere a cartofului pentru sămânţă.

Profesorul Nicolae Giosan, ing. Nicolae Ionescu - adjunct al MinistruluiAgriculturii şi colectivul care a elaborat studiul au făcut un adevărat apostolat pentruimplementarea acestui studiu.

Au fost conturate "zonele închise" pentru producereacartofului de sămânţă din judeţele Suceava, Harghita şi BraşovPentru delimitarea şi organizarea zonei închise din judeţul Suceava, cea maimare contribuţie a avut-o dr. Valeriu Trâmbaciu, pe atunci pastila de vierme de ultima generatie la DirecţiaAgricolă.

Zona închisă de la Ciuc, judeţul Harghita, a fost realizată datorită efortuluidepus de ing.

cancer mamar coaja de portocala paraziți la oameni, cum să aflăm

Alexandru Pokot, director general la Direcţia Agricolă din judeţul4Anale re. File din istoria cartofitlui în RomâniaHarghita şi dr. Emerik Bedo de la aceeaşi direcţie şi viitorul director al Staţiuniide cercetări pentru cartof de la Miercurea Ciuc. Realizarea zonelor închise Hărmanşi Râşnov, din judeţul Braşov, s-a datorat efortului depus de dr. Ion Mănoiu,director general la Direcţia Agricolă şi ing. Stelian Vătafu de la aceeaşi direcţie.