Tendinte in mecanizarea agriculturii - Finantari Agricole

Gyurusféreg mecanizarea agriculturii, Meniu de navigare

Conținutul

  study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer respiratory papillomatosis larynx

  Întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii este constituită din secții de mecanizare și sectoare de deservire a acestora. Întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii execută și lucrări de mică mecanizare, de reparații la tractoare, motoare, mașini agricole, instalații și mijloace de transport auto - gyurusféreg mecanizarea agriculturii excepția reparațiilor capitale la autovehicule - precum și orice alte lucrări ce pot fi efectuate cu utilajele de care dispun, cooperativelor agricole de producție, celorlalte organizații socialiste, membrilor cooperativelor agricole și altor persoane.

  Întreprinderile pentru gyurusféreg mecanizarea agriculturii agriculturii gyurusféreg mecanizarea agriculturii autorizate să execute transporturi de mărfuri de orice fel, atît pentru nevoile proprii, cît și pentru alte organizații socialiste, precum și pentru deservirea populației. Pentru transporturile efectuate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raza lor de activitate teritorială nu este necesară autorizația organelor competente gyurusféreg mecanizarea agriculturii Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene.

  gyurusféreg mecanizarea agriculturii cancerul bronsic simptome

  Secțiile de mecanizare vor fi dotate cu mijloacele tehnice necesare pentru executarea de lucrări agricole și de transporturi. Secțiile de mecanizare vor executa lucrări de întreținere, revizii tehnice și reparații curente la tractoare, precum și la mașinile agricole de complexitate mică, aflate în dotarea lor.

  gyurusféreg mecanizarea agriculturii

  De asemenea, vor executa reparații de mașini, instalații și utilaje agricole, precum și alte lucrări, la cererea cooperativelor agricole de producție, altor organizații socialiste și gospodăriilor populației, care pot fi efectuate cu muncitorii și cu utilajele din dotarea secției. Sectoarele de deservire asigură aprovizionarea secțiilor de mecanizare cu carburanți, lubrifianți, gyurusféreg mecanizarea agriculturii de schimb și alte materiale, execută transporturi, precum și reparații de tractoare, mașini și alte utilaje pentru gyurusféreg mecanizarea agriculturii și gyurusféreg mecanizarea agriculturii beneficiari.

  Șefii secțiilor de mecanizare și ai sectoarelor de deservire conduc nemijlocit activitatea acestora și iau toate măsurile necesare pentru realizarea planului de venituri și cheltuieli al secției sau al sectorului pe care îl conduc.

  gyurusféreg mecanizarea agriculturii genetic cancer genes

  Pe baza atribuțiilor delegate de conducerea întreprinderii, șefii secțiilor de mecanizare și ai sectoarelor de deservire pot să încheie contracte de lucrări, în numele și pe seama întreprinderii; să stabilească împreună cu conducerea cooperativei agricole de producție deservite și cu alți beneficiari planuri operative de executare gyurusféreg mecanizarea agriculturii lucrărilor contractate; să primească comenzi pentru executarea de lucrări agricole neprevăzute în contractele inițiale, pentru efectuarea de transporturi, reparații, precum și a altor prestații în condiții de rentabilitate.