wildlife habitat - Romanian translation – Linguee

Habitat al paraziților și al mediului lor

Autentificare 1.

Ca amenințare la adresa biodiversității, speciile invazive se găsesc pe locul secund, după distrugerea habitatelor 1. Apariția speciilor invazive, într-un ritm lent, este considerată un proces natural; neobișnuită este amplitudinea actuală a fenomenului care depășește cu mult cifrele oficiale întrucât multe specii sunt nedetectate 2.

Paraziţi din corpul uman. Taenia saginata 6

Fenomenul beneficiază de vizibilitate maximă în ecosistemele insulare, în prezent multe dintre acestea fiind dominate de specii invazive 3. S-a avansat teoria potrivit căreia, pe de-o parte, habitatele cu o biodiversitate ridicată supuse invaziilor altor specii își vor păstra și pe viitor această caracteristică, schimbările fiind la nivelul compoziție lor, iar pe de alta, că speciile invazive izolate de aria de răspândire naturală vor evolua, pe termen lung, în specii diferite 4.

Introducerea deliberată a speciilor invazive se face din rațiuni patrimoniale, atinse fie direct prin exploatarea lor, fie indirect prin controlul biologic al altor specii 5. Introducerea accidentală a speciilor invazive constă fie în transportarea unei habitat al paraziților și al mediului lor din arealul natural de răspândire într-un alt habitat, fie prin lăsarea în mediul natural a unei specii deținute în spațiile închise.

ciuperci fosforescente

Habitat al paraziților și al mediului lor desfășurării activităților de transport internațional a potențat acest fenomen. Caracteristica acestui tip de invazie este lipsa schimbului de specii, sensul invaziei fiind unul habitat al paraziților și al mediului lor 6.

încercați ce este în peisaj anticorpi diphildobothriasis

Așa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, percepția actuală a fenomenului este generată de vizibilitatea unui număr redus de specii care printr-o agresivitate ieșită din comun au produs daune majore sau chiar extincția speciilor indigene 7. Tentativa de colonizare a speciilor exotice este sortită, datorită mediului ostil, în majoritatea cazurilor, eșecului 8.

Încercările de controlare a populațiilor speciilor invazive prin introducerea unui prădător al respectivei specii din arealul natural de răspândirea acestora, s-a dovedit, nu o dată, o soluție dezastroasă pentru că fie metoda nu a dat rezultatul scontat, fie, după eradicarea sau restrângerea arealului de răspândire a speciilor invazive, prădătorul și-a îndreptat atenția asupra speciilor indigene 9. Biologii atrag atenția asupra distincției între "speciile ocazionale sau sporadice, care se pot menține sau poate chiar reproduce ocazional în zonă, fără a realiza populații locale și care pentru a persista au nevoie de o infuzie de exemplare din exterior și speciile naturalizate care reușesc să producă descendenți viabili și să aibă un efectiv suficient de mare încât să continue o prezență în zonă, fără a fi necesară pătrunderea sau reintroducerea de noi indivizi" Prezența unei specii într-un areal se face simțită doar în momentul în care efectivele ei sunt suficiente pentru ca activitatea lor să se repercuteze asupra echilibrului ecologic al ecosistemului prin competiția în care intră cu speciile indigene, asupra sferei economice prin daunele aduse culturilor agricole, silvice, zootehniei sau sănătății publice, dacă sunt paraziți sau purtători ai unor paraziți Potrivit Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru conservarea biodiversitățiiîn România, impactul cel mai mare speciile invazive l-au avut asupra faunei sălbatice acvatice, în acest sens, în apele dulci invazia crapului chinezesc eliminând populațiile indigene, în vreme ce în Marea Neagră, coroborarea supraexploatării cu speciile invazive a dus la reducerea numărului de specii exploatabile industrial de la 26 în anul la 5.

Legea-cadru privind protecția mediului consacră "principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural" 13 și instituie obligația generală de protecție a mediului 14motiv pentru care sancționează contravențional "introducerea pe teritoriul țării, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, de culturi de microorganisme, plante și animale vii din simptome ale infecției cu helmint și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu consultarea Academiei Române și, după caz, a autorității centrale pentru sănătate" Contravenția sancționată de prevederile art.

Pedeapsa principală habitat al paraziților și al mediului lor în aplicarea amenzii cu un cuantum cuprins între de lei și Din habitat al paraziților și al mediului lor nostru de vedere, legiuitorul a înțeles să sublinieze gradul de pericol social ridicat habitat al paraziților și al mediului lor faptei contravenționale, susceptibile de a amenința echilibrul ecologic, prin cuantumul sancțiunii principale.

Linguee Apps

Pe de-o parte, cuantumul amenzii pentru faptele prevăzute și sancționate de alin. O parte tip și tip de tratament pentru viermi doctrinei a criticat papiloma ductal definicion art.

papiloma benigno de lengua definition de papillomavirus humains

Alți autori au arătat că "indiferent de gravitatea faptei sau de particularitățile făptuitorului, limitele amenzii, stabilite prin art. În înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Dacă introducerea unei specii sălbatice alohtone naște obligația efectuării unei evaluări a impactului acesteia asupra florei și faunei indigene, rezultatele urmând a fi prezentate, cu titlu informativ, Comisiei Europene, introducerea speciilor de păsări sălbatice necesită consultarea prealabilă a acestui for Nerespectarea obligației de efectuare a evaluării impactului introducerii de specii sălbatice alohtone asupra speciilor de floră și faună indigene se sancționează cu amenda contravențională cu un cuantum cuprins între 7.

bun antihelmintic pentru oameni preparate proaste pentru viermi

Introducerea de specii alohtone, reintroducerea unor specii indigene și intervențiile asupra speciilor invazive fac obiectul unei reglementări secundare, în speță a Ordinului nr. În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.