Virus del papiloma humano (VPH)- ¿Sabía usted? serie de videos testicular cancer with metastasis

Papilloma virus quanto vive, Síntomas del Virus del Papiloma Humano colorectal cancer jama

Conținutul

  papilloma virus quanto vive hpv virus 16 und 18

  Ang mga mutation na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga papilloma virus quanto vive na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan. Risk Factors Papillomavirus on throat pa maliwanag kung papilloma virus quanto vive ang sanhi ng mga mutation na ito pero kinilala ng mga doktor ang papillomavirus on throat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito.

  Ito ang mga sumusunod: Paninigarilyo Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga prutas at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral rinse Malimit na pag-inom ng kape Impeksyon ng human papillomavirus HPV Sintomas ng Pagkakaroon ng Throat Cancer Di mawala-walang sore throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan papillomavirus on throat leeg Pagiging malat Hirap sa paghinga Paraan ng Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng iyong doktor ay depende sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na nagmutate, pangkalahatang lagay ng papilloma virus quanto vive kalusugan at personal na kagustuhan.

  Tatalakayin papillomavirus on throat iyo ng iyong doktor ang mga benepisyo, panganib at tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na gusto mong sumailalim.

  boli pentru paraziți

  Mai multe despre acest subiect.