Ciutura cu fluturi

Flutura în pruncie

Conținutul

Visa frumoasa-mi mamă sălbatici cai de pustă cînd m-am născut spre-a umple cu viața mea nevoi, şi chiar podişca aia, cam ruptă şi îngustă, am uns-o, la-nceputuri de drum, cu usturoi.

hepatic cancer review gastric cancer regional lymph nodes

Şi chiar cocoşii nopții, din vîrfuri de ulucă, şi chiar mireasa tristă ce bîntuia confuz mă salutau ca pe-unul bolnav de dor de ducă, trăind de mic în şansa unui destin lehuz. Simțeam sub tălpi nisipul flutura în pruncie ca amintirea, îmi scîrțîiau prin sînge căruțe mari cu fîn, dar îmi era mai bine, mai clară-aveam privirea şi-un busuioc în vară mi se usca la sîn.

Azi parcă tai cu mine copaci pentru sicrie, mă doare osul lumii ca-n preajmă de blestem, mă sinucid adesea c-un hohot din pruncie, m-azvîrl cu inconştiență în flăcări de poem.

5 Me puthi flutura

Şi nu mai ştiu pădurea s-o locuiesc eroic, prin peşteri bate vîntul de cînd le ocolesc, pe ciutura cea veche m-aşteaptă fluturi stoic, țigăncile-mi descîntă, la bălți, să le iubesc.

Cum să mă-mbăt cu apă de rîu cînd mi-este sete ca lacrima terestră s-o epurez de glod?

flutura în pruncie

Cum să-mi aştern ospățul de iarbă pe-ndelete cînd sînt flămînd de umbre captive în năvod? Ȋn brațe-mi bolovanul tot trage înspre casă, sub talpa mea pămîntul rodeşte hoți de lut şi cei rămaşi să-mpartă pe lume melci de masă flutura în pruncie fug să-mpuşte cerbii boncăluind în rut. Dar, Doamne, vreau cămaşa s-o dărui înainte, simt lumînări, de-acuma, prin veac cum mi se-aprind şi-n trupul meu de alge îmi cîntă scoici preasfinte de dragostea din urmă, în însăşi ea flutura în pruncie.

flutura în pruncie